Cookies

Cookies

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zoetermeer aan de Bessie Smithrode 45 (2717 AG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66567769 en draagt de naam ANNO92. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@anno92.nl en telefonisch via 0618550696.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03-12-2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden van ANNO92. Via het contactformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw NAW-gegevens. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u te kunnen houden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 10 jaar, lopende vanaf de laatste opdracht, opgeslagen.

 

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Google Analytics
Op de website www.anno92.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om de werking van de website te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via andere bouwbedrijven. Dit gebeurt slechts in overleg met u. 

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt de opgeslagen persoonsgegevens inzien en wijzigen door een mail te zenden aan info@anno92.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve een e-mail te zenden aan info@anno92.nl.

 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@anno92.nl

Meer weten? Stel een vraag of vraag direct een vrijblijvende offerte aan.